Details for gene: RB1


The protein encoded by this gene is a negative regulator of the cell cycle and was the first tumor suppressor gene found. The encoded protein also stabilizes constitutive heterochromatin to maintain the overall chromatin structure. The active, hypophosphorylated form of the protein binds transcription factor E2F1. Defects in this gene are a cause of childhood cancer retinoblastoma (RB), bladder cancer, and osteogenic sarcoma. [provided by RefSeq, Jul 2008]


Symbol
RB1
Name
RB transcriptional corepressor 1
Entrez ID
5925
Ensembl ID
ENSG00000139687    (more details)
KEGG ID
hsa:5925    (more details)
OMIM ID
614041
Uniprot ID
P06400  
GO ID
hsa:5925    (more details)
Chromosome
13
Strand
1
Start
48303744
End
48599436
miRNA Interactions
hsa-miR-20a-5p (RPM: 55.9816) / hsa-miR-212-3p (RPM: 7.7608) / hsa-miR-141-3p (RPM: 2843.5066) / hsa-miR-132-3p (RPM: 82.2598) / hsa-miR-26a-5p (RPM: 45169.4864) / hsa-miR-106b-5p (RPM: 35.4204) / hsa-miR-182-5p (RPM: 77446.6216) / hsa-miR-26b-5p (RPM: 2999.0356) / hsa-miR-106a-5p (RPM: 7.9736) / hsa-miR-374a-5p (RPM: 52.6724) / hsa-miR-148a-3p (RPM: 10339.6222) / hsa-let-7b-5p (RPM: 3396.2052) / hsa-let-7f-5p (RPM: 17066.6836) / hsa-let-7c-5p (RPM: 4028.6728) / hsa-miR-130a-3p (RPM: 723.372) / hsa-let-7i-5p (RPM: 2025.2084) / hsa-miR-130b-3p (RPM: 68.2014) / hsa-miR-98-5p (RPM: 1660.0964) / hsa-miR-450b-3p (RPM: 0.0026) / hsa-let-7e-5p (RPM: 3790.2074) / hsa-miR-3152-3p (RPM: 0.0034) / hsa-let-7g-5p (RPM: 3559.4376) / hsa-miR-519d-3p (RPM: 0.0042) / hsa-miR-221-3p (RPM: 758.7978) / hsa-miR-30e-3p (RPM: 538.304) / hsa-miR-30a-3p (RPM: 889.1386) / hsa-let-7a-5p (RPM: 32160.4734) / hsa-miR-3909 (RPM: 20.8842) / hsa-miR-149-5p (RPM: 312.3098) / hsa-miR-542-3p (RPM: 2.7294) / hsa-miR-30d-3p (RPM: 57.136) / hsa-miR-301b-3p (RPM: 9.609) / hsa-miR-301a-3p (RPM: 142.8494) / hsa-miR-7-5p (RPM: 19.3682) / hsa-miR-1305 (RPM: 0.128) / hsa-miR-187-5p (RPM: 0.2682) / hsa-miR-19b-1-5p (RPM: 0.1482) / hsa-miR-519b-3p (RPM: 0.0036) / hsa-miR-1296-5p (RPM: 36.5114) / hsa-miR-494-3p (RPM: 1.1806) / hsa-miR-519a-3p (RPM: 0.0036) / hsa-miR-21-5p (RPM: 5494.851) / hsa-miR-203a-3p (RPM: 1346.5646) / hsa-miR-519c-3p (RPM: 0.0096) / hsa-miR-181b-5p (RPM: 3069.8278) / hsa-miR-181a-5p (RPM: 52364.6344) / hsa-miR-18b-5p (RPM: 0.3398) / hsa-miR-18a-5p (RPM: 3.6074) / hsa-miR-23b-3p (RPM: 2125.0486) / hsa-miR-3913-5p (RPM: 2.6744) / hsa-miR-23a-3p (RPM: 613.2568) / hsa-miR-19a-5p (RPM: 0.3142) / hsa-miR-23c (RPM: 1.4294) / hsa-miR-769-3p (RPM: 3.6276) / hsa-miR-224-5p (RPM: 33.3102) / hsa-miR-30c-1-3p (RPM: 36.5546) / hsa-miR-376c-3p (RPM: 10.6544) / hsa-miR-9-3p (RPM: 123.624) / hsa-miR-215-5p (RPM: 12.4448) / hsa-miR-532-5p (RPM: 129.2058) / hsa-miR-93-5p (RPM: 357.1536) / hsa-miR-192-5p (RPM: 3146.8498) / hsa-miR-5089-5p (RPM: 0.0026) / hsa-miR-3614-5p (RPM: 0.263) / hsa-miR-892a (RPM: 0.8232) / hsa-miR-675-5p (RPM: 0.6068) / hsa-miR-17-5p (RPM: 83.6404) / hsa-miR-20b-5p (RPM: 24.4036) / hsa-miR-335-5p (RPM: 265.7294) / hsa-miR-590-5p (RPM: 0.1536) / hsa-miR-140-5p (RPM: 21.3322) / hsa-miR-126-3p (RPM: 494.5936) / hsa-miR-100-5p (RPM: 3365.0918) / hsa-mir-1258 (RPM: 0.6836) / hsa-miR-99a-5p (RPM: 1181.6944) / hsa-miR-210-3p (RPM: 361.0562) / hsa-miR-6852-3p (RPM: 0.0022) / hsa-miR-6728-5p (RPM: 0.0148) / hsa-miR-6513-5p (RPM: 0.1884) /
Involved Diseases
retinoblastoma /
Involved Pathways
Epstein-Barr virus infection / Cell cycle / HTLV-I infection / Pathways in cancer / Pancreatic cancer / Bladder cancer / Hepatitis C / Hepatitis B / Viral carcinogenesis / Small cell lung cancer / Chronic myeloid leukemia / Glioma / Prostate cancer / Melanoma / Non-small cell lung cancer / Cellular responses to stress / Cellular responses to external stimuli / Generic Transcription Pathway / RNA Polymerase II Transcription / Gene expression (Transcription) / Transcriptional regulation by RUNX2 / RUNX2 regulates osteoblast differentiation / RUNX2 regulates bone development / Cell Cycle / Disease / Infectious disease / M Phase / Cell Cycle, Mitotic / SARS-CoV-1 Infection / SARS-CoV Infections / SARS-CoV-2 Infection / Mitotic Prophase / Cellular Senescence / DNA Damage/Telomere Stress Induced Senescence / Oncogene Induced Senescence / Mitotic G1 phase and G1/S transition / Cyclin E associated events during G1/S transition / G1/S Transition / Cyclin D associated events in G1 / G1 Phase / S Phase / Cyclin A:Cdk2-associated events at S phase entry / Aberrant regulation of mitotic G1/S transition in cancer due to RB1 defects / Defective binding of RB1 mutants to E2F1,(E2F2, E2F3) / Diseases of mitotic cell cycle / Aberrant regulation of mitotic cell cycle due to RB1 defects / Formation of Senescence-Associated Heterochromatin Foci (SAHF) / Inhibition of replication initiation of damaged DNA by RB1/E2F1 / E2F mediated regulation of DNA replication / APC/C-mediated degradation of cell cycle proteins / APC/C:Cdh1 mediated degradation of Cdc20 and other APC/C:Cdh1 targeted proteins in late mitosis/early G1 / Condensation of Prophase Chromosomes / Regulation of mitotic cell cycle / Phosphorylation of proteins involved in G1/S transition by active Cyclin E:Cdk2 complexes / Defective translocation of RB1 mutants to the nucleus / SARS-CoV-1 Genome Replication and Transcription / Replication of the SARS-CoV-1 genome / Aberrant regulation of mitotic exit in cancer due to RB1 defects / SARS-CoV-2 Genome Replication and Transcription / Replication of the SARS-CoV-2 genome /
Sequence
GGCGCTCAGTTGCCGGGCGGGGGAGGGCGCGTCCGGTTTTTCTCAGGGGACGTTGAAATTATTTTTGTAACGGGAGTCGGGAGAGGACGGGGCGTGCCCCGACGTGCGCGCGCGTCGTCCTCCCCGGCGCTCCTCCACAGCTCGCTGGCTCCCGCCGCGGAAAGGCGTCATGCCGCCCAAAACCCCCCGAAAAACGGCCGCCACCGCCGCCGCTGCCGCCGCGGAACCCCCGGCACCGCCGCCGCCGCCCCCTCCTGAGGAGGACCCAGAGCAGGACAGCGGCCCGGAGGACCTGCCTCTCGTCAGGTGAGCGAGCAGAGCCGCCGTCGCCTCACGCGGGAAGGGCGCCCCGGGTGTGCGTAGGGCGGGCGCCAAGGCGGCTCGGCGGGGATCCGTCCTCGCCAGGGGCCGGGTCCCGGCGGGAGGAGGCGCCCTCCCTGCCCCCCGCCACGGCGGAGCGTCTGCAGAATGGTGACAGGATTCTGGGTTCTTGGGCGAGGGGTCTCGGCTTCAACTTGACAGGTGTCGGGCGGGTGGGGCTAGGGTCCTGAGCGAAGTGACAGGTGCAGTTCCCTCTTGTGAGGCTCGGAGGCAGAGGGTCGTTGCGAGCGTCCATCAGACGCAAAAAATGAAAAATAAAAATACAAAAATGGTGTCTGTGGGAGAGTTTTTCACCGGAGAATTGGAGTACTCCGGTGGTCGTCTGACTTTCTGTTTTGGTTCACGCGATGCAACAGTTGGGAAGTATTTTCTTCCGGGCGTGCACTGCATCTGAAGTCCATTTGTGGGAGAGGCCGACCAGAAAGCCTTGGACAAGAAGCGCAGGGTCCTGAGTGTCCATTGCCCACAGGATACTCGGCTCAGGAGCTTTGCGGCGTTTCCTTAGAACAATAATGCATCGAGGCCTTGGGGACTCAAAGCCATCTGTAGTGATTGATGGAGCGTAACTCTTTAGAGGAACTGAAACATGGGCAAAACTTTCATGAGACATTTACCAGAAGTGCTTGAAAGTTTCTAAACTTTTTTTTTTCCTGTTTGATGAACTCTTCTTGCGTGTTAGTCGGCTTCGGCTTGTCTCATTATTTCTTCCATTTTGCCTTTTGACTTTGAACCAGCAAGGATCTTGGTGTCCCCTCTTTTTGCCTTTGTTTTTGGCACAAAATTAGTGGTTCTGTGCGCAAATGGAAATTTTCGTTTTCCCTTATTAAGTGGAATCTAAATTTAAGCAAGTCCATACGAATGCACTAGATCTTGAAGGGAAGTATTTATTGTATTACAACATCTTACTTTTCTTGATTTTTCTACTTTATGGTTAAATAGCTATGATTGAAAGAGTGTAATTGTCATTATTGTCAGCACTGGTTCTACTTTGAGACAAGTTCATTGCAGAGGGAATGGGACTTGTTTCTGTTTTTCACTATTTTCTCTCCCATTCTTGTCTATCACCAAATCCTTTCACCCTCACCCATTTCTTTCCACTCGGTATACACTAACAATTCACGGCAGAAAAGATTGAAGTGGGATTTAGGAAATGGCCCCTGGAAGGCTATTAAAAATTTATATATTTAAATGGACTGTCTTATAGGTCAGTTAAAAACCATATTCGTTAAAAAACCAAAATAACAACAACAAAAAATTAAAAACCACGTCTGGGGCATGTTCTGGGAAAAGACATGGCTTTAGTTTCTGATTAAATTCTGATGTATCCAATTCTTGCAAATTTCCCTTGGGAAAATGCAGTAATGGCTACTCTAAAGAATTCCATGTTATGCACACAGCTTTGGAAGCATACTCTAATGTAGGGTAACCAGGAATATTGACGTTGTGGCCACTGCTTGGAAAAAAGAGGACTGTTTCTTTCATTTTTTAACTCATTTTATATATTTTAAGTAATGGAACTATAAAAAATTCTCTTATAAGTCAAAACCATACAAGATACAGTCTGTTCTTGATTATCCATACCCACAAAGGGTTTCATTAACATAGACAGTTGAACTCTATAAATTAACCAGCAAGGGTAGAACCGCTGCCGTGCAGTCTGATACTGAGCATCTTGCCTGGAGATGGAATCAAGGCTCAGTCCAACTGCACCTCCAGTGACAGATTCCATTCCTGATTTGAGAGTTTAGATCTTATTTCTGTTGCCTTATCTCTGGCCTAAGTAATGTAGCTGGAAGGGAAACTGTCACTAGGAACAGCATACCACATTCATTGTTGAAATAATCAAAGGTTAATCATGTTTCGAGCTGGGTGTGATGGCGCGTACCTGTAGTCCATGCTACTCAGGAGGCTGAGGCAGGAGGATCACATGAGCTTGGGAGTTGGAGGCCAGCCTGGGCAACAAAGCAAGACCCCAGTCTTTAAAAAAACAAAAAAGCTGACCAGGCATGTTGGCTCACGCCTGTAATGCCAGCACTTTGGGAGGCCAAGATGGGAAGATTGCTTGAGGCCAGGAGTTTGAGAGGAGCCTGGGCAACAAAACAAGACCCTGTCTCTAAAACAAATTTTAAAAAATTAGCCAGTGGCTGTGGCACACCTGTAGGCTCATCTACTCAGGAGGCTGAGGTGGGAGGATCCCTTGAGCCCAGGAGTTTGAGACTGCAGTGAGCCATGATTTCACCACTGCACCCCAGCCTGGATGACAGAGTGAAACCCTATTTCAAAACAAGAAAAAAAAACAAAAACTAATTATGTTTTGAAGGAGGAATTGGCAGTCTAGAATAGTGGTCAAGGGCATGGATTATAGAGTTAGACTGTTGGGCTCACATAGTGGTTTACCTCTTACCGGCTGAGACCTCAGGTAAGTTCTTTAACTTCTCCAATTTGACAGACATCTGTAAATGTCTACTTTTACAGATGAGAATACTTATCTAAAAGGGCTGATGTCGGGATTCAGTGAAACCATATGTTTAAGGTACTTTCTACAGGATCATAGTAAATACTCAAAAATTATTAATTATTCTTCATACTATTCTTATTAGTAGATAACACATAGAAATTAGATGAATGAAAATGAATTAGCCAACAAGAATTTATTAAATGCTTGTCTTTGTTAAGGGGAAAGGACAAAAATAAGCAGTCGCATCATGTAAGATGTGCTAGTAGGTAGAGAGATATATGAAACATTGATAAGAGAAGACTACAGTTTAACAAAGTCACTGGCGTTGAATTGTATAATATTATCTATGGGTTTTTATCTTTTTGTTGTTATCTTTATCCTATTTTCCCAAACAGCTTTAGCTATTACATTTACTTTCCTTCACAGAAGTGTTTTGCTGCTTTGAAGTATATTTGACTTACCATGCAAGCAAATATTTTTCACTGTGTGGTATCCTTATTTTGGAATGACCATGAAAAAGATAATCATATGTTTAAATTTGAAGTGTAATGTTTTTCTAAGATAAAATAAGATCTTAAAGTATTTAATAATGTTCTTTTTCACAGTAGTGTTATGTGCAAACTATTGAAACAAGTATGTACTGAATCAATTTGATTTATAAGTATATGCCAATTATATGATTATTTTCATTTGGTAGGCTTGAGTTTGAAGAAACAGAAGAACCTGATTTTACTGCATTATGTCAGAAATTAAAGATACCAGATCATGTCAGAGAGAGAGCTTGGTTAACTTGGGAGAAAGTTTCATCTGTGGATGGAGTATTGGTAAGGATTTTCTTAAAACGTTTTGAAATTTTTTTTTCTCATTTTAAAAACAACTTCAAATCACTATACAAAAATTGAAAGATAGAAAAATATAAAGACAATAAAAGCTAATAATAATTCCATTACCCAGAGGAAATTTACCTCTGCTAACATTAAAAATGTTTGAGGCCGGGCACGGTGGTTCATGCCTGTAATCCTACCACTTTGGGAGGCTGAGGCAGGTGGATTGCCTGAGCTCAGGAGTTCGAGACCAGCCTGGGCAACATGGTGAAACCCTGTCTCTACTAAAATACAAAAAAAAAAAAAAAAATTAGCAGGGTGTGGCGTGCGCCTGTAGTCCCAGCTATTTGGGAAGCTGAGGCAGGAGAATTGCTTGAACCCAGGAGGTGGAGGTTACAGTGAGCCGAGATCGTGCCACTGCACTCCAGCCTGGCAACAGAGCGAGAGTCTGTCTCAAAAAAAAAAAAAGTTTGAAAAAAATTCCTCCATAAATGCCTCCCACCAAACTATTTTAAAGCAGGTCTTAGTTATATTTTATTCACTATGATACAAGGACTTTTAAAAAAACACCGCCATACCTTATAAAATAATTTTTATACCTTCTAATATGCAATCAGTGTTCAGATTTCCTGACTGACTCAGAATTAGTTTTGTTAGAATTCAGGATCTTGAAAATATATTGATATATTCCTTTCATTTTTTCTTTGCGTAAGTATAGATGTATATGTTTAATAAAAGGAGCAAATAATTACTAGAGTTTTATATGTACTGGGGCAATAGTATAAGAATTTTACATAGCCGGGCATGGTGGTGTGTGCCTATAGTCCCAGCTACTTGGGAGGCTGAGGTGGGACGATCACTTGAACCTGGGAGGTGGAGGTTACAGTAAGCCAAGATCGCACCACTGCACTCCAGCCTGGGCAACACAGGAAGACCCTGTTGCAAAAAAAAATAAATAAAAATAAGGCTGGGCGTGGTGGCTCAAACCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCCAGGCAGGTGATCACTTGAGGTCAGGAGTTCTAGACCAGCCTGGCCAACATGGTGAAACCCCATCTCTACTAAAAATACAAAAATTAGCCAGGCATGGTAGCAGATGCCTGTAATCTCAGCTACTTGGGAGGGTGAGGCAGGAGAATTGCTTGAACCTGGGAGGCAGAGTTTGCAGTGAGCCGTGATCATGCCACTGCACTCCAGACTAGGCAACAGAGAAGACTCCATCTCAAAAAAAAAACAAAAAAAACCCCAGAACTTTACAAATCTACGAATAACTCATTTAAAAATCATTGAGATATGAAATATAAAATCTTTTTTTATGTGTAAAATGTGAAATGTTCATTTAACAGATGAAGACACTGAGTAGAGTGAGGTTGAGTAACTTGACCAAGGTCCCTAGGAAATAAGATCTCAAATATAAATTTGAGATTATACATGTAGTTATGTATAGTTACCTGTAGTTACACATAGTTTTGTATTTTCCTGTTTTTTTCTCATATGAGCATTTTCTTATTAAAGTTTTTTTGTAATATAGTTTCTAGTGATAGTATAATATTTTAGCTAGTGGATGTATTTTAATTTGTTAACTCTTACTGGATATTTGGGTTTTTTCCAACTTTTTGATGCTATAAAATAATGTAATAAACATTTGTATTCGTAAGAATAATGCCTGGCACAAAGTGAGTCCTTGATAACTTGTTAAATAAATTAATGAATGAATCTCTGATTATTTTATTAGAATAAATTCTTATAAGTTGAATTACTAAATCAAAAGCTATGAACATTTTTATGACTCTTGATGATTATTGCTAGATTACACTTCAGACAGATACTTTTAATGAATTTACTTTCTCAACATAGTAGTATAAGAGTATATATCTGTTTTTACTGATCTGATTAACACAGCGGAATGTGTTTATGTATGTCCCATAAGAAAATTGTTTAAAACCATTAAATAAAATCTCTGGCAGTAAAAAGGAGAAAACAAGTGTCATGATTTCCAAAGAATTGAACATAGTCTCACATTTCTTATGTAAAAAGAGAGGAATACTGAAGTATCTTGAATGTATGACTTGGGTATTATAATCCCCAGGCATCTAATGTATATTTTAACTGACTTGGGTACCTCATGTACAAAGCTGTTTTTGTGCATATACAATTAAATGGGATCAGAGCTCCTTCACTTTTCTCTTCCTAAAATACTAGATTTTTAGTGTTCAGAAATTTTGGAAGGGATAGCTGATTATAAAGAGCATTAGTGAATATACATACTGTAGTTTTCAATTTATAAGTGCATTGTGTTCCAAATCTGTTTGCAAGTTTGATATAGTAGTTAGGTTTCCAGCCTGGTTCACATAACTTATTTTTTTTTGTACTAAACTATAACAATAATAGTTTTAACAGTAGAGGCTCTTTTGAGCTTCAGAATTGAATACATATATAAGCAAATGTTACTGCTTTATTACCCTTTTTCATCCTGGCTTTGTCTCTACCTTCCCTGGGAACTGGCCCAGTTTGAATCTTATTTCCTAATGGAGCTCATAATGGGGACTAGGATGTGTGAAATTATTTATGGCTAGGTACTGGAGGAAGGTAAGAAAGGAATTTCATGTTATTTTTGGGATTTGAGGTGTGCTTTTGAAGGGTATGATGGAAGATGATGTCCTGTTGTCCTGTTGTAAATCAACAGACTTTTCCTTGAAATATGATTTTAAGTTAGAGTTACGTTTTTGAGGTTTGGCCTGAGAATTTAACCTTCATTTATATAATAATATCTAAGGGAGAATGTGATACAGTGTGTTCTAAGAAGCAAATGTAATGACAGAATAAATGTGTTTCCAGTGCAGCTATTCTAGTGGCAGTTGTCTCTCTTCTTTGAAACAAGAGGAGGAATATTGTCAAAAAGGAAACCCTTTTTAACAATAGAAAGTAGGTGATGTTTATTGGGATAGAGGATGGGTTAAGAGCAAGGATTAAGAGTCAAACAGATATACCATGTCCGAACTCCATTATCTTGAACATGTTATCTACAATTTTCAAGCCTTAGTTTTCTTACCTGTAAAAGGGACTGACAGTAATTTCTGGATCTTGGAGTTATGTGCAGATTAAATAAATTAATGCATATAAAGCTCTTATTAGAGTCAATGAGTATGTATATTAGGTCTTGCAAACAGAATAATTTTACTTAAGAAATACCCCAGAAAATTTTATCATTGATGTATTTTTTTTTAGGAGAACTTAGGATATCAGTTAAAATGGTTACAATTTTAAATGCATTGTAGTGATTTTGATGTAGTAATGTTTGTTAAAATTCTTATTTTTAAGTACTTTAGCATCAGAAAAGTTGTTTATGCATACATGAAAGCATATATTAATCCCTTTAAAGGAAAAGTTTGTGGTATTTTGTCTAGAAAAGTGTTTTCTTTTTTTAAAATAAATATTTAGTAAAGTGTAATAATAAAGATTAGCTTTGTTCATAAGGTTAGATTGTATTTATGCTGATTATAGCATATGAATAGGACTTTCCATTAAGAAATTGGCTAAGGTGATGTTCATATTGTGACTTAAGGTGAATCAGCTGTTAGAATTTTGGTTTACTTTCTGCATCTTGATTGGTAGTATGGTAGAATGGAAAATGCCTTGGACCTCAAGGCAGGAAACTTTGGTTGTAATTATATTGTAGCTATATGATTTTAGGCAAATTGGTTAATTCTGTGAGTCTCAGTTTGCTCACCTGTAAGGCAGAAATAATGCCTGAATGTGAACCTCATAGGCTTTTTGTTATACATACATATATATGTATATGAAATGTATGATATACATATCTCAAAGAGCTTTGGGATATATTGCTCTTGATAGAACCACTTACTTATTTTTGTGATATGGTGGTTATATTTTAAATAAATACAGTCATGTGTTGCTTAACAATGGGAACACATCTGAGAAATGCATCATTAGGTGATTTCATCGTTGTGTGAACATCATAGCATGTACTTACACAAACCTGGATGGTATAGCCTATGACACACCTATGCTGTGTGGTATATAGCATGTTGCTCCTAGTCTGCAAATGTGTACAGCATGTTACTGTACTGAACATTGTAGGCAATTGTAACACAATGGTAAGTATTTGTATATCTATACATAGAAAAGGTACAGTAGATCATCCATATCCTTACTGATTTTCTTTCTATGTGTTTTACTAATTATTGAGGGAGAAATATGAAGCCTCCAACTATAATTAGAATGGTCCTTTTAAATTCTGTTTTTTATTAATGTATTTTTTATTTTATTTTATTTTGAGATGGAGTCTTGCTCTGTCACCCAGGCTGGAGTGCGTGGCACGATCTCGGCTCACTGCAACCTCTGCCTCCCGGGTCCAAGCGATTCTCCTGTCTCAGCCTCCCGAGTAGCTGGGATTATAGGCATGCGCCACCACACCCGGCTAATTTTTGTATTTTTAGTAGAGACGGGGTTTCACCGTGTTAGTCAGGCTGGTCTCGAACTCCTGACCTCATGATCTGCCCTCGGCCTCCCAAAGTGCTGGCATTACAGGCGTGAGCCACTGTGCCTGGCCTTTATTAGTGTATTTTAAAGCTTTATCCTTGGGTACATACAAGTTTAGAATTTTTATGCCTTTTAGGTAAATTGGTACCTTTATCATTATGTAATGTGCTTTTTTATCCAAATTTATATCTTTTGTTCTGCAGTGTCCACATATCGATTCCACTTTTCTTGTGATCACTCTTTACAATGTGTATCGTTTACCTTCATTTTGATTTTAACCTATTTCTTTTTTATATTTAAATGGATTTTTGTTGTTTTGTAATCAGCATTCATTAAAAATTTTTAGCTGAATACTTTTTACTTTTGTTAGGGTTCCCTGTGTCTCTTCCTTTCATGTTGTGCCACAGATGAGCCATTATTTATATCTTTTCTCTCATTGGAGGTTCCTTTTTTTAGGGGAAATTAAATAATCTGAAATATAAGGAAAGGATATGTTGATTTCAAGAAAGGTTGTTTTTGTTCCTTATCTGGCTTGTTCTTGTTGTGAGGGTGGGAGCAATACTCTTTGCAGCTTTCTGCATTCTAGGAAGAAGTGGAATTTTACACTACCATTTGCTTTCTTTACAGGTTTACCTTGGTATTCAGTGTCTGTCCATAGGACTAATTAAAACTATACCAGACTCCTTCTATTTTAAACCTATCCGTTCAGTCTCAAGTTATCTTTTTGCATTGCCTCTCACGTCTGTCCCTTCATTTCTTTTACCAGCAGTGCTTGGTTTTTACTGTTTGCTTTGGTTTTAATTTCCTTTTTATTTTTTTAATTTCAGAAGGTGGAAGCTTATGTCATTGACTTGAGCATTTTTTATGCATGTTTTAGTGCCTCTTTCTGACTAGTCTCTTCTTTTCTCCATCCAATCCATCCTGTGCCTGATTTTTAGAAAAGACTGGTGTACAGTTTGCCCCTTTTGCTTTAAAATTTATTTTTCATTGTTACAACCCACTCTCAGTAGCCTCCATTGTAACACCCTCCCATGCTCCCACCACCATTATGAAGAAGTAAAGTCCAAACTTTCTCAGTATTTGTAGTTCTTCATGGTCTGTGCTTTAACCTTCCTTCCAGTCTTATTTTTTATTTCCATTGTTGGCCCCCAATGCCTGTGTTCTCTTCCCTTCCATATGAATCTTCCATATGAATATCTTCCATATGAATATGATAGTATTCATATTCATGCGATCTCCCCTTTTTTTGGAATACCCTTCTTTTTTCTTTTAGCCTAAATTCTGTTTTTAAGATGCAGTTAAAGCTTCTCCTTTATGCATATCTCTTATAAGATATATTATTTGCAGACTTTTCCCCCCATTCTGTGAGTTGCCTTTTCACTTTCTTGATGATGTCATTTGCAGCGTAGGATTTTAATTTTGATGAAGTCCAGTTTTCTATTTTTTTTTTGGTGGTGGTTTTTTTTTTGGTTGCTTGGGCTTTTGATGTTGTATCTAAGAAGGCCTTGACTAACCCAAGGTCATGAAGACTTATTCTGTGCTTTCTTCTAAAAGTCATATGGTTTTTAGTTCTTGTCAGTCTTGGGTTTTTTTTTGTTTTTTTTTTTTGAGTTAATTTTTGTGTATGATGTGAGGAAGAGGTCTAACTCCAGTCTTTTGAATGTGGATATCCAGTTGTCTCTGCACCACTTATGGAAAAGACTATTCTTTCTTCATTGAATTGTTTTGGTGCCCTTGATGAAAATCAGTTGACTATAAAAACCAGGGTTTATTTCTGGAGTCTCAGTTCTATTCCATTGCTCTGTATGTTTATTCTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTGAGACGGAGTCTCGCTCTGTCGCCCAGGCTGGAGTGCGGTGGCACAATCTCGGCTTCCTGCAAGCTCCGCCTCCCGGGTTCATGCCATTCTCCTGCCTCAGCCTCCCAAAGAGCTGGGACTACAGGTGCCTGCCACCACGCCCGGCTAATTTTTCTGTATTTTTAGTAGAGACGGGGTTTCACTGTGTTAGCCAGGATGGTCTCGATCTCCTGACCTCGTGATCGCCCACCTCGGCCTCCCAAAGTGCTGGGATTACAGGCGTGAGCCACCGCGCCTGGCCGTATGTTTATTCTTATGATAGTACCATACTGTTTTGTAGTATGTTTTATAGCTTTGTAGTATGTTTTGAAATAGGGAAGTGTGAGTTCGACAACTTTGGTTTTCTTTTTCAAGATTACTTTTGTTACTCTTGGTACTTGAATTTCCATGTGAATTTTTAGGATCAATTTGTCAATTTCTGTTTTAAAAAAAGGCAGCTGGGATTTTGATAGGGATTATGTTGGATCTAGATCAATTTGCGGAATATTGCATTCTTAACAACATGAAGTCTTCAGATGCATGCATATGGAATGTCTTTTCGTTTAAGTCTTTCTTTCACCAGTGTTTTCAGTTTTCAGAGTATAAATCTTACTAAATATTTATTCTTGGTGATATTATTATAAATGGAATTGTTTTCTTTCCTTTTTGGCTTATTCATTGTAGGTGGATAGAAATAAAATCTATTTTTTTTGGATAAGAGCAGCTAAAATCAGTTGGGCACGGAGGCTCACGCCTGTAATCTTAGCACTTTGGGAGGCCGAGGTGGGTGGATCACTTGAGGTCAGGAATTTGAGACCAGCCTGGCCAACATGGTGAAACCCTGTCTCTACTAAAAATACAAAAAATTAGCTGGGTGTGGTGGCATGCGCCTGTAGTCCCAGCTACTCTGGAGGCTGAGGCAGGAGAATCGCTTGAACCCGGGAGGCGGAGGTTGCAGTGAGCCGAAGTCGTGCCACTGCACTCCAGCCTGGGCAAAAAAAAAAAGAAAAAGCAGCTAAAATCTATGTATTTAACAAAAATCTCTAATACAGTACCATTTTATTTATTATAGTCCTCATGTTGTATATTAGATCTCTGGACTTGTTCATCCTATGTATTTGCTACTTCGTATCCTTTGAACTACATCTTTTCAAAGGATGAAATTGGGTAATGTGATGCCTCTAGCTTTGGTCTTTTTGTGTAGGGTTGCCTTGACTATTCGGGCTCTTTTTCAGTTCCATATGAATTTTAAAATAGATTTTTTTTTTCTTTTTCCTAACTCTGTGAATAATGTCATTGGTAGTCTGATAGAAACAGCATTGAACCTGTAAATTGCTTTGGGCAGTGTGGCCATTTTAATGATATTGATTCTTCTTATCCATGAGCATGGAATGTTTTTCCATTTGTTCGTGTCATCTCTGATTTATTTGAGCTGTGTTTTGTAATTCTTGTAGAGAGCTTTCACCTCCCTAGTTAGCTGTATTCCTAGATATTTTATTCTTTATTGTGGCTATTGTGAGTGGGTTGCATTCTTGATTTGGCTCTCAGCTTGGGTATTGGTACACAGGAATGCTAGTGATTTTTGTACATTGATTTTATATCCTGAAACTTTGCTTATCAGCTGAAGGAACTTTTGATCAGAGACTATGGGATTTTCTAGGTGTAAAATCATCATCTGCAAACAGGAATAGTTTGACTTCCTTTTTTCTTATTCCGATGCTCTTTATTTCCTTCTCTTGTCTGATTGCTGTGGCTAGGACTTCCAATACCATGTTGAATAGGAGTGGTGAGAGAGAGCATCCTTATTTTGTTCTGCCTTTCAAGGGGAATGCTTTCAACTTTTGCCTCTTAAGTATGATGTTGGCTGTGGATTTGTCATAGATGGCTCTTATTATTTTGAAGTATGTTCCTTCAATGCCTAGTTTGTTGAGCTATATACCACACTTTCTTTATCCACTAATCGGCTGATGGGCACTTCAGTTGATTCCATACTTTTGCAGTTGTGAATTGTGCTGCAATAAACAAGTGCAGGTTTCTTTTTGATATTATGACTTCTTTTATTTTGGGTAGATACCCAGTAGTGGGATTGCTGGATCGAATGGTTGATCTGCTTCTAGTTCTTTGAGAAATCCTCACACTGTTTTCCATAGAGGTTGTGCTAATTTACATTTCCACCAACAGTGTATAAGCATTCCCTTTTCACTGCATCCTCGCCAACATCTATTGTTTTTTTACTTTATTTTCCATATAAAAAGGGGTTTATTTAGATGTTAGAATCATCTAGTGATTCAGAAAGATTGGACATGAATCCACCCAGGCCCAGGGCTGAGCTGCAGAGCAGCCGCTGACATCCGCGGGGATTTCACATGCAACAGGGAGCTCTCACGTGCTTGCTGGCCATTGTGCTTTAAATCGTTTTTTCCAGCGGACAGCTGTGACTGCAGTTTTCAAATGTGCTCTGGCCTCCAAGGACCAGGGGGGCGGTGGGGGGCGGGGGTGTCCTCTGTATAAAAAGTGCTGTCCTGCGAGCTTCCCGACGGACACTTTGGGGCATCTGAGCGATTCCCGGGGAGGGCAGCTCTGCCTTCCTCAGGCTACCACTGCAGCCACCGACGGACATTCTCACCAGCAATCAACCAAAAAACATCAGAGTCTCTGTGAACTTGGCTGCGATGATAAGAACCAAATGTTTTCTAATCTAAGACTTGTATGCAGAACACAGGAAATTGCAATTAGGAACACCCTACAAAATTGAACAACAGTATTTTCTAAAAATATTTTTTACATCACTTTAAATAATTTACAGAAAGCTACAGAAATCATATTTACCAGGACACATCTGTTAAATAAAAGCATTGTTTCATGTTGGTGTACGTCTATACAGGGCTATGTATAACCGACTCCTGTTTCTCCTCCCTGCAACCACAGAACCATCACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACGGATACACGCACAGATACGCTCCTTTCCACAAATGCACGCAAACCGGGACGCAAACCCACAACTCGAGGGCTTAGACCTTCACTGCTGAGCTGCCGCCACTGTCCTCCGTGCGCGGAGTGTCGCTGAAGTCACTGGCGTCACTAACCAAGGCGTGCCCGCCCAAGGTGCCCTGGTCCTGGTCGTCCCTATCGATGACCCTTCGTCAATACCTCAGGTCTAAAATGCTTTCCTCCGAGCCCGAGTTCCTCCTGTCGGGCAAACTCCGCCCTGTCTGTGCCTTGCTGCTTGGCCAGGGCCCGCCGTCCTTCTTCGCCAGCAAGTGTGGGCTTCCAAAGACAGGGCTGGGCCCGGCCTGGGCCTCCCTGAAGGCAGAGAAGGACGGGCCCTGTGGAGGCAGCCCCATGTCGGGCTGAAGAGGCTGGCCTGCCTGCCCCCCTGGGAGACACCCTTTCCAAAATGGAAGAGCTGGGTGGACAGCGCGGGGAGAAGCCCACAAGGGGTAGGCTGGGCAGGCCCCAGGCGGGGCCCTCGGACCCCTTGTCTTTCCCGCTCCCGACGCCCCGCCTCCACTCCGCATCTCTACTTTCCGAGCGCAGCGCGCACGGGTTCCGGTGGGTGAAGTCGCTCGAGGGCAGGGTGTGGTCAGCCTGGGCTCCAGAGTCCCTTTCAGCTTCCTGGCTAGGGGTCAGGAAGCCCCGGCTCCCGCAGCCCATGTGAAAGCTCCCCCCAGCACCTCCGGCCTCGGTGCCCGCTGTGGCACTGCTGGGCAGCTGAATAAAAGCACTTCTGGCAGCATGCTCGGCCCCTCGTGAGCGCTGGTCTTTCTGAATGTAAACATTTCTCCTGCTCGCTGAGAGCCCCTTGGCGGAGACACTGCCACTGGTGCTCCTGGGCGGTGCCGGATCCCCTTGGGCGGGAGCAGCGGGGAGCCCCTTCCTGCCCTGGCTGAACAGGTCGGCTGTGCCCTGTGCTCCAGCGCTCTCTGCACCTCATGGCCCTTCTGCCGGCTGTGGGACCCCCCTGGCCCACTGACTCCGCGTGCACACGCCAGGCGGTGGGGCCCGCTCCTTCCTGCACAGCAACTCTGGCCTGAATGAGCCCCATTTCCCGAGAGCAGCAGGGCCCTCTGCCTGAACTTCTGAACTGCTCAGACTCCTTGGCCTTTTCCGCCAAAAACTTACTAATCTACAGTTCGATGCTCTCGTCACTGTCCACTGAACTCCTGTCGTCAGACAGGGAGCCGGGGCTGGGAGCTGGGCCCTGGCATTCCCTGGGGAAATGGATTCCCTTCAGAGGCGGAGGCAGAGGCGCATCCCCTCACTCGGAAGGCCGGGGCCGTGTCCTGGCTCCTGACGCCCTCCTGCTTCGTCTTCTCTGCCATACTGCCACAGACACTGGGAGGTTTGTTCCCTGGACCCTCGCCGCTGTCTCTCTTGGACTTGGAGAGTCAGCTATTAAGCACCGGCGGGCTTCTGTCTTTCCAGTCTCTCGGGAGCCCGCCCAGCTGCTCCAGGAAGTGCATCTGGGCAGTGCTGAACCTGACCTTCCTGCACGCAGCCCTGGGTTCCCTGCACCTCTTCTTGAGCTTTCGCTTGGACCTTAAGTCCTTGATGGCCGTGTCCAGGTCCTCGTCACTGTCCAGGGAGCTGCTCTTGTCTTCGGAGCTCTCCTTCTCGTCCAGGTGCCTCACCTCGTCTGTCTTACCCTGGCCCTGCGTCATGCGAGTGTCGCCGGGCCCCTTGGCTGCGCCCTCCCCTCCCGGGACCTCGCTGGCTTTGCCCTGGACGGGCAGGTCCCGCCCCTCATGGCCGGGCACGGCTCACGCCTGGCTGTGGTCGGCATCCTGGCCACCATCTTTCACCACCTCCCGCGTTTTCTTGGGCGTGGACGGCCTCATGGCATGGCCGCCGCCTCTACGTTTCCTTTTGCAGCTCAGCAGCGGGTCCGGTGTTTTAGAGAGGGGGGCCTTGGGGCCACTGGTCTGGCTGTTGGGGCCAGGCGGTGAAAGTGGGCCCTGGGCAGCCTGCGAGCAGCTCTCACCTCTGGCCAGCAAACTCCCCGACTATGCCTTGAGGGTCAAAACGTCTGGATTTCCTGATCGATGCTGTCGTCGCTGTCCACGGAGCTACTGTCGCCGTCAGAGCGGGAAGGCACGTTCAGGGAGTAGAAGCGTGGGCTTGCAGAAAGGGACCTGTTGCTGCCTTACATGGGGGCCGGCAGGGTAGTCTTGGAAATGCCCAAGATTGCTTCCGCGCGCGTCAGTTCAGCGGACGTGTCTGCCTGGCACGAGGACCGTTCTACAAACTCGTTCCTGGAAGCCGGGCTCGCTGGAGGCGGAGCTTTGGTTTCCTTCGGGAGCTTGTGGGGAATGGTCAGCGTCTAGGCACCCCGGGCAAGGGTCTGTGGCCTTGGTGGCCACTGGCTTCCTCTAGCTGGGTGTTTTCCTGTGGGTCTCGCGCAAGGCACTTTTTTGTGGCGCTGCTTGTGCTGTGTGCGGGGTCAGGCGTCCTCTCTCCTCCCGGCGCTGGGCCCTCTGGGGCAGGTCCCCGTTGGCCTCCTTGCGTGTTTGCCGCAGCTAGTACACCTGGATGGCCTCCTCAGTGCCGTCGTTGCTGCTGGAGTCTGACGCCTCGGGCGCCTGCGCCGCACTTGTGACTTGCTTTCCCCTTCTCAGGGCGCCAGCGCTCCTCTTGACCCCGCTTTTATTCTGTGGTGCTTCTGAAGGGCTGCAGGGGGCTGCTGGCTTCGGGCTGCCCTTGTTCTCCTGCTTGGTCGTGACCCTGGACTTGAGGCTTCTGGGCTGCACGTTCGTCTTTGCTAACCGGGGAGGTTTGCGAAAGGCGAACTCTTTATGGGCGCCCTTCAGACCCTGCCGATGCGCCACCTTTGCGGCTAGCTCTTCGTGGGATTTCAAGAGTGACTTGGTCGAATTTTCGTTTGGGTCTGGTTTTTTATCTATTGACCCCATCACATTTTTGGGTCGCATGCTATCTCTTCTCATTCAGAAGCTGTTCTATTTCCGCCTTAATGCTCTGCTCGAAGGAGTCGTTGCTGCTCGCTCTGACCGGGAAGGCAGAACCCTAGTCCTCACTGGATCTCACCTGGCTGCCAGGGCCACCACCTGAGCCAGGTACAAGTTTTGGGGGGACACACGGAAGTCGGGGCACTGCCGTGAGATAGTTCTGGCTTACATCTACTGCCACTGCCTGCAGCCCTGGAAGGCTGGGCTGCGCCTGGCTGGCCCCTGCCAGCCCCGGGCTGTGCGGCTCCACTCTTTGCCTTTAGGTACTCCCGGATGGCTTCCGCAATGTCCCGGTCCACGGAATCATCATTGAATCTAGCACCAACGGGCCAAAGTCTGCAGTTTCCTCCTCCCTCATGGGGTCAAAGTCAGCAACAAGACCACAGGCAGGCAATGCGGGCTGCTCCTTGTGCACGGTGGGCTTGGCAGCTGGCTTGGCGTCTGCCCTGTGGCCCCTCTGTGCAGCGCGCTCATCGGTGGTGCCCCGAGCAACCCCGCTGCGCTGCAGCGTGCTGATGAGCATCTGCACCCGGGCGCTCACCGACACGCTCTCCACCCCCTCGTCAGCCTCCGAGAAGCACCCGGGGAACCTAAAGCTCCCTGGTGGGCCAAAGGCCTCCCATTTGGACTGGGGAGCAACCCCTGGAGTAGCGTTCCTGAGAAACATTCTAGCAGAAGGGGAGGGACGCGCAGAGGGACGACGCTTTATTTCTCTGCCAGCTTCATATACTCAAAAGGTTGGCAGCGGGGTGCAGTGGCTCAAGCCCGTAATCACAGCACTTTGAGAGGCCGAGGCGGGCGGATCGCGAGGTCAGGAGTTTGAGACCCGCCTGGCCAACATACTGAAACCCCGTCTCTACTAATAATACAAAAATTAGCCGGGCGTGGTGGTGTGAGCCTGTAGTCCCAGCTACTCGTGAGGCAGAGGCCAGGGAATCGCTTGAAGCCGGAAGGTGGAGGTTGCAGTGAGCTGAGATCGCCCCACTGCTCTCCAGCCTGGGTGACAGAGCGAGACTCCGTCTCAAAAAAGAAAAAAAAAAAAAAGAGTGGCAAGTGGTGCCCATGAGATAAAGTCTGCAAATGCTTCTTTGCAGTTTAAAAAGGACGACGACTATAAACCCAGGATCAGGACGACGTTACGCATAGATTTATTCTTGACCTGACCAACGAGCTCTTGAAATTCTCTTTGCAACTAGGTCGACTGTGAAACTGCAGCCAGTGTCCCCAAACGCCCCAAGGATAAGGCCTTTATCACTCCGACGCATCCTCTCTCTGCTTTTTAAATAGACTTTTGACTCGGCCAGGCCCCCTGCCACCCACCGCGCTGACCCTGCCTGCGCTTGCGTCCCGCGTCCCGCATCCGGGGGGAGGCGGCGGGCCCGGGTCTCTGGGGCTGGCCCATTTACTTAGTTTTGTTTTTGTTGCATTTGCTTTTGGTGACACTCCCTTTTTGATATTCCACATATAAATGAGGCAATAATTTTCTTTCTATGTCTGCTTATTTCACTTAGCATAATGGTCTCCCTGTCCACCTCGGCTCCCGCGCGGGGAGGAGGGGCAAGGGCCCTCCGCCCGGGCCCCGCCTCCCCGCGCGCCGCTGCCACCGCCCCGCACCTTTTTTTGACTTTTTAATAATGCTCATTCTGACTGTGATAAGGTGGTATCTCATTATGGTTTTAATTGGTATTTCCCTTGTGATTGGTGATGTTGAGTATTTTTCATGTTTCTTGGCCATTTGTGTATCTTCTTTTGAAAAATGTCCGTTTGGCTGGGCGCGGTGGCTCACGTCTGTAATCCTAGCACTTTCGGAAGCCAAGGCGGGTGGATCACCTGAGGTCAGGAGTTCGAGACCAGCCTGGCTAACATGGTGAAACTCCGTGTCTACTAAAAATACAAAAATTAGCTGGGCGTGGTGGCATGCGCCTGTAATCCCAGCTACTCTCGAGACTGAGGCAGGAGAATGACATGAACCCAGGAGGCGGAGGTTGCAGTGAGCCAAGGTTGCGCCATTGCACTCCAGCCTGGACGACAGGAGTGAAACTGCATTGCAAAAACAGCAACAAAAAAAATCCATTCATCTAGTTTGTCCACTTTTTAACAGGATTATTTGTTTTCTTCTTGCTGATTTTCTTGAGTTTCTTGTAGATTCTGGATCCTTTGTTGGATGTATAGTTTGTAAATATTTTCTCCCATTCTGAGGGTTGTCTCTTTTCTCTGTTGATTATTTATTTTGCTATGCAGAAACTTTTTAGTTTAAGTCCCATTTACTTAGTTTTGTTTTTGTTGCATTTGTTTTTGGTGACACCCCCTATTTTTTAGATTCCACATATAAATGAGATCATGCAATAATTTTCTTTCTGTGTCTGCTTATTTCACTTAGCATAATGGCCTCCATGTCCACCTGTGTTGTGGCAAGTGACAGGATCACCTTTCTTTTTATGGCTGAATAATATTCCATTGTTTATATATACTACATTTTGTTTATCCACTTCTCTGTTGACAGACACATAGGTTGTTTCCATATTACTTAGCTGTATATAGAAATACAGGTGGTTTTTGTATGTTGATTTTGTACTCTGAAAACTTGGTGAACTAATTTATTAGCTTCAATAGTTTCTTAGTGAATTCCTTAGGATTTTCTAGATGTAAAATAATGTCATTTGCAAATAGAGATAGTTTTACTTCTTCCTTTAAAATCTGGATACCTTTTATTTCTTTTTCTTGCCTAATTGCTTTGTCTAAAATCTCCAATAGAATGTTGAATAGAATGATGAGAAGGACATTGTTGTCTCTTCCTGGATCTTAGTGGGAGACCATCCAGTTTTTCACCATTAAGTAGATGTTAGCTGTGGGGTTTTTGTAGATGCCTTTCATCAGTTGAAGAATTTTTTATTTCTAGGGTGTTGAGTGTTTTGTTATGAAAGGGTGTTGGATTTTGTCAAATGATTTTTCTGCTTCTATTGATATAATAATGTAGTTCTTGTTCTTTATTGAAATGGTGTAGTATATTAGTTGATTTTCAGGTGTTAAACCAACATTGCATCTCTGGAATAAGTCCCACTTGGTCACAATGTATAATCCTTTTGATATGTTGCTAGATTTGGTTTGCTAATTTTTTTTTTTGAGGATTTCTATACGTGTATTTATAAGAGATTTTGGTCTTTAGTTTTTTTCCTTGTGCTGTCTTTGTCTGATTTTAGTATCAAGATAATACTGGCCTTTCACAGAATGGACTGGGAAGTGTTCCCTCCTCTTCTGTTTTGATGGGGCAGTTTGTGAAGAATAGATATTAATTCTTCTTTAAATATTTGGTAGAATTCATCAGTGATGCCATCTGGGCCTGGACTTTTCTCTGTGGAAAGTTTCAAAATTACTAATTCAGTCATTTTACTTGTTATAGGTTTATTCAGTTTGTCAGTTTCTTTCTGAATCAGTTTTTATACTTTATATTTTTCTAGGAATTTGTCTACCTCATCTAAGTTACCTAGTTCATTGGCAAATAATTGTTCATGGCATTGCCATTATAATCCTTTTTATTTCTGTAAGGTTAGTAGTAATTTTTTTTTATTTCATTCCCGATTTTGGTTAATTTGAGCCTTCTCTCTTTTATCTTGGTCAGTCTAACTAGAAGTTTCTCAATGTTGGTGATTTAAAGTTTTTTTTTCTGGTTTCATTGATTTTTCTTTATTTCTCTATTCTCTAAAAAATTTTGATCAAACGATTTTTCCCTGTTTTTTCACTACCCAATGTTTATACTTAATGTGTGTATTGGATAACTCTATTAAAGTTCATCATCATGTACTTTCATCATGTAATAGTCAGATATATCTTATATATAATTGTACTGCCTACTTTTAGAATTGCTTGTTCTTTAAGGCTTTGACTTCATAAAAGTTTTCACTCTTGGCCAATATTATTTACTACAGCGTGTTTTCTTCTTCATGAGGAACCATGGAAGAAATCTTTGGTCCAAGACCCATTAAGCTTTCCTGGAGAAGCTAACTAATTAATTTAATTTAACCTTATAGATACTATGAATCTTATAATTGTTTGTTACTGTTTTAACTGCCAGCTTTCATGATAGCATGCATTTTGGGGGATACTAACATTTTTCTTGTCATTTTTTTCACCTTTCTATATTTTACTTTCACAATTATAAGTAAATAAAGACTTGTTTTAACATAAATCACACTTTATAGTAATAAAGAGCGGATCTCTGTTGCTCTCCTTTTTTACTTTAAAATTTTTTATTTTTAATTATTATGGAGACATAATAGGTGTACATATTTATGGGATACATGTGATGTTTTGATACAAGCATATAATGTGTAATGACCAAATCATGGTAGTTGGAGTATCCATCATCTTAAGCTTTTATCATTTATTTGTGTTAGGAGCATTCCAATTCTAATCTTTTAGTTATTTTGAAATATACAATAAATTATTGTTAACTATAGTCACTGTATTGTGACTATATAGTGTTTCCATAGAACACTAGATCTTGTTCCTTCTATCTAACTGTCTTTTTGTACCCATTAACCAACTCCTCTTTTATCCTCCCATCCCCACTACCCTTCACAGCTTCTGGTAATCATCATTCTACTCTGTCTCCATGAGTTCAATATTTTTTTTTTTTTTTAAGCTCTTGCTTGTAAGTGAGAACATGTACTTGTCCTTCTGTGCCTGGCTTATTTCACTTAACATGATGTTCTCTGGTTCCAAATGACAGGATTTCATTCTGTTTTATGGCTGAATAACATTCCATTGTTTATATGTACCACATTTTCTTTATCCATGCATCCATTAATGGGCATTCAGGTTAATTCCATGTCTTGGCTGTTGGGAAAAATGCAGCATTCAACATGGGAATGCAGATATCTCTTTGATATACTGTTTTTATTTCTTTTGGATATATACCCAGTGGTGGGATTGCTGTATCATATGGTAGTTTTATTTTTATTTTTTTGAGGAACCTCTAAACTATTCTTTTATAGTGGCTCTACTAATTTACATTGCCACAAGCAGTTGTGCTTTTGTTTTTTTTTTGTTTGTTTGTTTTTGTTTTTGTTTTTTTTTACTGTTTTAACATAATTATTTGGAGCTTCATTCATGATGGCATATGCATCAACAATTTATTTATTCTCATTACTGAGTAGTATCTCACTGCATGGGATTTGTTTTTTTTTTTAAGTTCAGGGGTACATGTGCAGTTTTGTTACATAGGTAAACTTATGTCATGGGGGTTTGTTGTACAGATTATTTCATTGCCCAGGAATGAAGTCCAATACCTACTAGTTGTTTGTCCTAATCCGCTTCCTCTCCCACCCTCCACCCTCTGATAGGTCCCAGTGTGTCTTGTTCCCCTGTGTGTGTCCATGTGTTCTCATTATCTAGCTCCTACTTATAAGTGAGAACATGCAGCATTTGGTTTTCTGTTCCTGCGTTAGTTTGCTAAGGATAATGGCCTCCAGCTCTATCCATGTCCCTGAAAAACATTGCTCTTTTTCTATTCCTAGTTATATCCATAGAAATGACCATTGATAGTTTTTGCTTACTCTGTCCCTCCAGTTTTTCCTTCCTCCAGCATATACACAAGGATTTTAATTTTACCCAATTGAAGTCTTACTTATCTACACCTTTTAACAAGTCATCATCAGTAATTTTGGAATAGGCATTAGATTCACATGGTTCAAGATTCAAACGAAAGAAAAGTATAAACAGTAAAAAGTCTCCTCATTCCTTTCCCTAAGCCACCCACTTCTCTTCAGAGGCAACTAATAAAAGTTTCTAGTTTTGCATTATTCTACACCTTGCTTTTTTCATTTAGCAATATATCTTGAAGAGCACATCTCCCTCTGTATTTAGCTTAATCCTTTTAGTGGATTTTTTTTTTATTTTTTGGGTATATCATAATTTATTTATGAATTTCATTGTTGAGAGACATTTAGTTTGTTTTTGAATGTGTAATACTACAAACCGTTGCGGTGAATTATCCTTATATATACATTTTCATGCACAAATGAGAGTACTTTTATAGTGTAGATTCCTAGAAGTAGAACTGCTAGGTCAGAAGGTATTCACATTTAAAAATTTTAAATTTGCTCATAGAATGAAGTCTTTGCTCATAGAATAGTCTTTGCTCAAATCTCACTTTACCAAAGAGGCCTATCGTGACCACTCTGCTTAATACTGTAACCTGCCCCTACTTCTCCCTGAACTTCTCTATCCATTGCACTCTATTCCTTTTCTAGCATAGTATATGGTTTACCTATTTATACTGCTTTTTGGTTACTGTCTTTTTCCCTCTGCTCCAAGAAACAGGAATGTTTGTTTTGTTCACTAATATATATTTCTAGCAGTTAGAATAGTGTTTGATGCTTAGTAGGCATTTAGTAAATATTTATTGAATAAATCGAATACATAAGCAAACAGTATCCAAAATTATCCTCCGTAAAAATGCCTAATTTCTTTTTTTTCCTCTGTATCTCAATGAATAAAAAAAAATACTGTCTTTCTTTACCCACTTATTTTGGATTTTTTTGGTCTTGTTTTTTGTTTGTTTGTTTGTTTTTGAGTTTGACAAATTTATTGGTATTTTATTAAAGACATTCATCTCAGTTGTTTCTCTCTCCCAGCTTGACCTTAGGTTAATATTTCATTTGGGTCAAGAAAAGAATATCAGAAGAGGTATGTTATTTTAACAAACAGGAAAATGGACAAAAATGGATAGTTTGCCTACATTAAAGTGAGTTAAATTCAAGTATCTTGATATAATTAAATCATATAAGAACTAAGAGTTCTATATACATTTCCATTGTTTTACCTGGGGCTTATTCTAAACTTAAATACTAGTTAACAAAGAGTTAGGAATATACACAGGTTGCTTCTCTGAGTTATTACCGACTAAAAGAGCTCAGCGAGCAGTTACCACCAATAAAACGGTCTGAAGCTGCCTCCAAATACAATATTGTAGTAGGAGTTTTCAAGGAAATTTTTATACTGTATTTTTTTTTGTCTGTGACTGTGCTTTTAAAGATGTGTTTAACTGTCACATTAAAAAAAAAGTTCGTATACAATACAAAAATACAAAAAGAAAACACCCTACAATACACAAATTCACAAAGTATGTGTGGTGAGATTCCAAAAAATGTTTGAAGATGCATTTTCTTTCCTTCTATTTCAGTATCTAAAATGTGCTTTTTGAGAGGCCATTGGTCAATATGTATACATTTAAAATAAACCATATAATTTTACTAGTAAGAAAGCCAGTAGTTAAGTTCAATTCAAATTGGATTTCACAAGTTAGTAATTTAAATCCTTGGACAAAGTTACAGAAAGTGCATCTTCTTGTTTTCCATCTTCATACAATGTTAAATTTTTTTTTTTTGGTGTTTATACCTTTTAAAAAATAAAAGCAGCCAAATACTTAAGCAATATGTACATTTAAATTTTTGGTGGTGGTTTGTATTTTAAAAGAAACAGTTTTCTTATGATTCGCTTCAAGTTCTGGTGGAAATGCTTACAGGAACTAGCTAATAAACAAAAAACAAGAGAAGCACATTCAAAATACTGATTTACTTTGGTAGCAAATGGTTTTTCTTTGAAGATTAATGAAGATAGACAAGACCCATTAAGGTGAAGTGGGCTATTTCAAATATTCAACAGTTTACATATAAAAAAGTTATTTTAAGAGCTAAGCGTCTGTATCCACTGATAGCAATGCAACACCTAGTTTATGATGACTTGAAAGAAAACAAATGCCCATGAAGAAAAAAGCTGTATTTTAATTTTATCTAAATGTACTTTCAGTCAATAGTTCAGTAACATTTTCCTCCCAATACAATACTCCCTCTCTCTATAAGGCTATTCCTGGGAGCCAGACAAGTTTAGGTAATAAGGGAGTTAAGAGAGTAACTGCTTGCAGTTTTAAATAGACAATTAACTTTTTGCTTCCCTCTTAATGTGCTAATAGTTGTGTCTAAAAAAATAGGCAATTCTTAAAAAGGTACCATTTCTGATTTCTTTATTATCTGTAAACTTTGGAAACTAATCACACAAAACTACCAAATTAGCAAATGTCTTGAAATCTGTATACAAAACATAAATTACCTCTAATTTCAAACTCTCATTTATTGGTGTACCACTCAATCTTTTAAAAAGATGAAAAAGAAAAAAAAAGTGGCTCCAAAGGTAGTCTTATACCATTCTTAAAAAAAGGAAACTGTTCTTTTTAACTTTATACCCACCCACACCCCAATTTCAAAACATCATTTAATTGTCTTGGTCATAGACATTTCGAAGATGAGATTTTATATTCCACTCCCATAGCTTCTGGTTATCAGAAAACCCATGCTTTCCTTTATTGAAGGAGTTTGGTCCAGCTGATGTTGGTGTATCCCTTGCAATATTCTTCATCCTCATCTTTGCTTCTGGAGGCCTTTCCTCTGATTCACTATCTTCATCTTCATTAAAAGCTGCTGCTACTGAAAGAGTTTTTGGAGCAAGAGTTGGAACAGTTTCTTTAGGCTTACTTGATCCAAGTTTGATGGATATGGGTGATGCTTTCTTTGTCGTCTGACTACCTATGGCAAATCCAAAGTTGGAGATCTTTGCAGGCTTTGTTGGAGGTCTGCAGCTTCTTCTTCAGCTGATCGCTTCTCAGCGCTGCGGCTGGAACTTTCCTCTCCATTACTCCAGCAGCTCCAGCTCATTGCGACTTTTCCGGCTTCTCCTCTCCCGCCTTCCCATCAGCCATTTCCCCCGCCGCATTGTTTTTTTAAGATTTCAGAAATCTTTCTAATACAAGTTGGGATATAAATAATTAGATATAGAAAATAGCTACAAGGTATTTCTTTTAACTTTCTCCACCCCCAGCTCCCAGCAGTCAAGAGTCAAGCCCTAAGTCTTGTCCTTTCTGTCAGAAATAGATACAAGAAGGATACAGCAAACACTGCTATAACACCTCTCTCATAGGATTCAAATCAGTGTGGAGATTATTATAGGCTCCAGATGAGTTAGGATATCTTTAAGTCTCAATTTAATAAAACTAATTGTTTTCCTGTGCTTTAAATATCTCTCCATTCTATATAAATATAATATAGATCTAACAGATGTAGTCTTGAAATAGATGGCTATAATGTCAGTGAAGTATTTTTTTCCTTATTTATATACATTATAACTTTCCTTATTTATGTACATTATAATTTTAAAGGCCTGATAGTCATAATTATTGATGTTCAGATTGGTAGTTATTTCTGTCTCTTATGTATTCAACTATAAACATTTAATCAAGTTTATGAGACCTAGATATTTAGCAGAGTTTTGGAGTAAATTATTTTATTAAACAAAGAATATAAAATAAACATTTCTACTTATGTTCCTGTTTTAATTTACCTCATTTATATGCATCTTGATATTGCATTTTCATATTCTAAAAACTATTTTTAAAGACAGGTTGATTCAGAATTACAGTGTACTTGAAAATCATCAGGTACCTATTATTAGTTTTCACCCACATTGAATCTGTGTTTCAGAAACTGTCTACCAAACTTTGTTTATTAAGTAATTATTTTCCCTAGTTTTATTCAAGATATACAAAGCTGCCAACTAGTGCTTTTCATCAGCATCAGGTAAATTGTGTTACTATACTGCGTTGAATTTTAGCAAAGGTAAAGTATTTGCTATTTTAGTTATTGTAGCTTTATTGAAAGCAAACATATAGGTTTTTTAAAGTATTGGAAAACTCGCCAGATTATCATTATATGACTTGGAACCCTAGAAACTCCCAGACCACGAGACTTAATGGTTAATGATCTCTTTCAGTTCTCTTTCAACTTGGAATTCTCTTATTCCAATGCCAACTCATTGCTCTTTTGGAAAGACCCATTCTTTCCTCTATTGTCTTGGTACCTCCTCAGGACATATTCCCCAAAGTGGAAATGTCAGTTTAAGATAATTTTCAGCATTGTGTAGAATAAGAATGGTTAGACAGCTGATGTCAGCAAGATGGTGGAATAGTAGCGCTGTCCTTCAGAAACACCAATTTTGACAACTACCATAGAAAGAATGCCTTTATATTTGAGCATACATGGAACATTCTCCAGGATCAATCATATGTCAGGCCATAAAACAAGTATTAATATATTTAAGAAGATTGAGATAATATCAAGCATCTTTTCTCACCATAATGGCATAAAACTAGCAAGCAAAAATAACAGGAAAACTGGGAAATACTCAAATATGTGAAAATTAAACATGTTCCTGAACAACCAATAGTCAAATAAGAAATCAAAATGGAAATTAAAAAAAAAAAATGTGATACAAATGAACATGGAAACAGCACATCAAGATTTGTGGAATGCAGCAAAACAGTTCCAATAGGAGATTTCATAGTGATAAACACCAACATGAAGGAAACAGTAGGACCCCAGATAAGTAACCTAACTTTACATCTCTCAGAACTAGGTAGAAAAAGAACAAATAAGCCCAAAGTAATAGAAGGAGGGGGATAAGAAAGATCACAGCAGAAATAAATGAAAGACTCAAAAAACAATAGAAAAGAGCAACAAAATGAAGAGTTTTTTTGAAAAGATAAACAAAATTGATAAACTTTTAGCTAGAATAAGAAAAAAAGAAGATTCAAATAAATAAAATCAGGAATGAAAGAGGAGACATTATGACTGATATCACAGAAATACAAAGAATCCTGAGAATACTTTGAACAAATTATATACTAACAAATTGGATGACCTGAAAGAGACAGATTGTTTGCCACATACTACCTGCTAAGACTGAATAGCAGAAGAAATAGAAAATCTGAATGACCAATAACAAATAAGGGACTGAATCAGTAATCAAAAATCTACCAATAGAGAAAAGCCTCAGGACCTGATGGCTTCACTGGTGAATTCTACCAGACATTTGAAGAATACCAATCCTTCTCAAACGTTTTCAAAAATTTGAATAGGAGGAAACACTTCCAAACTCATTTAACAAGGCTAGCATTACCTTGATACCAAAGTCAGGCAAGGGTATCACAAGAAAAGAAGATTATAGGTCAATATCCCTGATGAACATATGTGCAAAAATTGTCAACAAAATATTAGCAACAGCACATTAAAGGGATCATACATCATGATGAAATTGGATTTATCTCTGGGATTCAAGGATGGTTCAACATATGCAAATCTATAAATATACCACTTCAACAGAATGAAGGACAAATTATGTGATCATCTTAATAGATCCAGAAAAAGTGTTTGACAAAACTTAACATTCTTTCATGATGAAAACTCTCAACAAGTTAGGTATAAAAGGAATGTACCTCAACACAACAAAGGTTATACGTGATAAGCCCACAGCTAGCATTATACTCAGTGGGGAAACCTAAAATCTTTTCCTTTAAGATCAGGATCAAGACAAGGATCATTTGTCACTTGCATTCAACATAGTACTGGAAATCTAGCCAGAGATATTAGGCAAGAAAAAGAAATAAAAGACATTTGCTACAGTTTGAATGTTTTCCCCCTCTAAAACTCATGTTGAAACTTAATTCCCAATATGGTAGTATTAAAGATGGGGCCTTTAAGAGGTGATTGAGTCCTGAGGCCTCTGCCTTTATGAATGGATCAATCTATTCATGGATTAATTGGTTTTCCTGAGAGTGGCATCAGTGGCTTTATCCCAAGCTAACATCTTAGCATGCTCAGTTCTCTCACCATGCGATACCCTGCACCACCTCAGGACTCTGAGGACTCACAGCTATTATTCAAAAAGTCAGAAGATAACAGATGTTAGAGAGGATGTGGAGAAAAGGGAACTATTGTTCAATGTTAGTGGGAATGTAAATTGGTATGTCTTTTATGGAAAACAGTATGGAAGCTCCTCAAAAAATTAAAACTAAAACTACCACATGATTCAGCAATCCTACCTTTTGGTAGATATCCACAGGAAATGAAGTCAGTATGTTGAAGAGATACATACACTCCCATGTTCATTGCAGCATTATTCACAGTCGCAAAGATATGGAAACAACCTAAGTGTCTGTCATTAGATGTATAGATAAAATGTGGTACAGATTGTTTTAAACTAATGATTGGTTATATCCTGATAAACCCATTGTAAGTCAAAAATATCTTAAGTTAAAATTGCATTAAGATCATGACAAACCCAGTTGAAAAATCGCAAATTGAACCATTGTAAGTCAAGGACTATCTGTTATATATATTGGAATTTTATTCAGCCTTAAAAAAGGTAGGAAATCCTGCCATTTGCAAGAACACGGATGAACCCGAAGGACATTATGTTGTATTAGTCAGACACAGAAAGACAAATACTGCATGATCTCATTTATATGTAAAATCTTTAAAAAGTCAAATACATACAAACAGTAAAAAGGTGGTTAGCAGGGGTGGGGAGCCTGGGGAGAATGTGGAGATGTTTGTCAAAGGGTACAAACTTTCAGTTATAAAATGAATAAGGGTTAGATGTGGCAGCTCACGCCTATAATCCCAGCACGTTTGGAGACCAAGATAGGAGGATTGCTTTAGGCCAGAGTTAGAGACCAACTTGGGCAACATGGGGAGACCCCCATCTCTACGAAAAATTAAAAAAAATTTTACAGGCGGTGACATGTACTTGTAGTCCCAGCTACTTGGGACTCTGAGGTAGGAGGAGTGCTTGTGCACCCAGGAGGTTGAGGCTGCAGTGAGCTATTATTGTGCCACAGCAATCCAGTCTGGGTGACAGAGTGAGACCCTGTCATGAGACCTGTCTCAAAAACAAAAACAAAAAAAGTAGTAGTTCTGGACACTTAATTTACAGCATGGTTGATTATAGTTAATAATAATGTTTTGTATTCTTGAAATTCACTAAGAGAAATCTTAAGTATCCTTACGACATACACACAGACAAAATGGTGACTATGTGAAGTGATAGATATGTTAATTAGCTTAATTGTAGTGCAGTAGTGCCCCCTTATCCTCAGAGGATATGTTCCAAGACCCTCAGTAGATGCTTGAATCCACAGATAGTACTTAACCCTATATATACTATGTTTTTTCCTATCCTGTACATATATACCTGCATTAAAGTTTAATTTGTAAATTAGCCACAGTAAGAGATTAGTAACAATGACTAAGAAAATAGAACAATTATGACAAGATGCTGTAATAAAAAGTATGTGAATGTAGTCTGTTTCTCTCAAAATAGGTACTCCGCTCACCTGTTTTCAAACCATGGTTGACCATGGGAAACTGAAACTGTGGAAAGTGAAACCGTGGATATGGAATGACTGATGTAATCACTTCTTATTGTATAGATGTATCAAAATATCACATTGAACACCTTAAATATAAACTTTTTCGTTTGTCAATTGTACCTCCATAAAGCTGGAAAAAAATGTGACCTCATTTGTTTGTTGGTGATTTCCTTTTTTGAAACAGCACATGTCATATTTGGTAAAAGGAGTTGATATTGTTAATCCATATAATTGGATCTGAGTTGTAGGAATTAATCTCCTTACTCAATGGTTTTCAACCTTGTTTCCAAGAGTAGTAGATATCAGTTTTGTAGCTATTTTTCAGAAAAGCTAATTAGTAGCCCTTTGAGTATGGTGGCAGTTTTCTTTCCTATATGGTTATACCTTTTTGGATGGATCATTTTTGGGCTTTGAGCTCAATAATCTAAGCAGAGAGCTTGACCAGAAACTTAGTTCTAGGTAGGTTATGTATCATCTGTTCAGAAAATGAGGTCTGTAATGTCGTTCTTTGTGTGTGTGTATGTGTGTGTGTTACCCTTATTGATACTTACCAGTTTGCTATTAATGTGTGAATGGGAGCTGAAGAAACTATAGTGGAACCAACAGTCTTAACTTACACTTTGGTGGTTCAGTTGCTGCTTGTTTCTCTGAGCATATGGAGAAAAAAAAGAAAAAAAAACAAAGAGAGAAAAAGCCACTCTGTAGCTACTGCCACAACTTTTTTTTTTTTTCCTTTTTAGAACTACGCTAGTGTTAGTGCTGGACACTACAAGGCTCTTGGGGTAAAGTAGTGAATTAGATACAATATTTCTGCCTTCAGGATGCTTACATATTCATAGTTGAGATAGGGACAAATGAGCAAGCAAGCAAGTCACAGTTCAGTTAAGAGCTGACAGGTTTATGAACTGAGTTCCATAGGAGTTTTTCAAATTTATTTTAATTTTTCTGATCATATGCTGCATGATCTGTAAGAGTTCTTAAGGGAGGGAGTCCCAGGTGCTCAACTTTTGGGCAGATGGCCAGGTAAATCTGAATTTGCCAGGTACATGTTTTTCTGGAAATAGAATCAACTTTCTTACCCACAAAGGCATTGTGTAACTGGGTGACTGATTCACATGGTGTTCACCCCTGCATGTTGTTTCAAAAATGTGATTGAGTACAAGTAAGGTCAGTTTTTACATTCCTCTTCTTGGCTTTGCCACTCTTGCCTTTTACTTCTGTGCACATCCAAGAATGTCCTTAACACTAGACTGCTGTAAGCTCATATTATACAGGTGAAATTTTCTAGCGTCTTAGCCTGTTATTCCTTCTGTTCCTACGTATCACCTAGGTAAGGAGGAAATCTAGGAGCAAAAGATAAAGGCAGTTCTTCCCCCTATTTCTCTGTAATACCTTCATATTTCATTTAATGTAACCCTACTGCTAATTACTTATTACAGTCTCATGAACTATGCGTAAGGATATATCTTTTGACCCTGAGGTAGAGCACAAAAGCACATGTTTCTTATGACTTATTTTCATCTTTCATATTTCACAAAGTGCAAGCTAGATAGAACATTATTTTTAACTTTTGAAATTGCAACTTAAATTTATGTCAGTTGTGACAGCATACATAGTAGTACTTTTCTGATAGTTCCAGGATGATTTATGTCACCACTTGGTGGAGCTCTTTTATAAGTAAGTGCATTGTTTAAAAAAGCGAGTATAAGTTGTCACTAATTAGGGGTTATCATTAGATTGGTTCAAATGAACTCAACTAAATGATGGTATAATTGGTAATCTCTTCAAGTACTGAGTGTAGATTTTGTTTTAAACTGTAATGTATGTGATTAAAATTTTGATAAAGATTTTTCTCGAGTATTTCTAATTTTTCTCTCTCCTGCTTTATGTAAATGTAGCACTTATTGACTTTTCTCCTATTTTACAATTGTAGATAATTTAAAAAATGTATGCAGGATTAATAAGGAAAATGAAAACTGTTCGTAATCCTACCATGTAGAGATAATCGTGAACATTTTAATATATATTTTCATTTTCTCTTCTTTTTTGTTTTTTCACAAAATTGGAATCAAAATATGTGCAGAACTTTTTATTCTGTTTTTTTCTTAACGTTATATGTTGGGTATTTTTACATATCCCTTTAATATTCCTTGAAACTGTTTTGGGTTTTTATATTATTCTATGATATAGCTCTATCACAATATGTTTAACCATTCTGTTTTAAGATTTTTAGGCTCTTCCTACTATTTTTGCTATTATAAATAACTTTTCAAACATCTATTACACTAAATCTTTTTTTAATTTTTAAGTTTTGTGGGTACATATCAAGTGTACACATTTATGGGACATATGAAATGCCCTGATGCAAGCATGCAGTTCTGTTACTCTAAATCTTGACTCAACTCTATTTTTACTTGTTAAATTCTTAGCTATAAAACTGAGGTATTTTAAGGATTTTTATGTACCTTAACAAAATGTCCTTCAATTGACATTATTCTCAAATATGTTTGTTGAAAATATGTTTGTTGAAAGTACCTTTTTTTTTTTGCAAAGTGCTTGTTCTTTGCCCATTTTCCCCCCATTTTTTGTTCTTTTTTTGGTGTGTGTGGGGGAATTGTTTTGGCTAGGTAAGAATTACTTTTCTTCTGTTTCAACAATTTTTAAAGTGCTATCCTGAGTCCTTTTCATAATTTTCAAGAAAACACATCAGTTACAGATTTTAGGTTGCAAATTGTTGTTGGAAAAGGAGACCTGGACCTTAAAAGAGGAATCAGGCTGGAAAGCAGAATGAGATATGAGAATCATCTGTATATGAGATGATGAGGGCTGTAGGAGTGGATGAGAGTGCTGAGGAAAAAAGAGAATGGTGGGAAAAAAGCCCATGGAGTTGAGAAACCCCATGAAAAAGTTGTGAGAGGAAAAGAGAAGAGAATGAGGATGTGAGGGCATTTAAAAAAGCTACTGAAAAAAGTTGCATGGAGGTATACTGAAGGAGAAAAATTGCAACAGTGTCAGATGCTGCATAGAGGTCTTTCTGGATTTTGCATCCATGTTCATCAGGGACATCAGTCTAAAATTCTCTTTTTTTGTTGTGTCTCTGCCAGGCTTTGGTATCAGGATGATTTTGGCCTCATAAAATGAATTAGGGAGGATTCCCTCTTTTTCTATTGATTGGAATAGTTTCAGAAGGAATGGTACCAGCTCCTCTTTGTACCTCTGGTAGAATTCGGCTGTGAATTCATCTGCTCCTGGACTTCTTTTGGTTGGTAGGATATTAATTACTCCCTCAATTTCAGAACGTGTTATTGGTCTATTCAGGGATTCAACTTCTTCCTGATTTAGTCTTGGGAGGGTGTATGTGTCCAGGAATTTATCCATTTCTTCTAGATTTTCTAGTTTATTTGCGTAGAGGTGTTTATAGTATTCTCTGATGGTAGTTTGTATT

Back to List